Tepelné čerpadlo

Slovník pojmů / Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které na základě opakovaného procesu stlačování plynu, ochlazování a odevzdání získaného tepla vyrábí tepelnou energie v poměru vyšším než 1:1.

Jedná se o alternativní zdroj energie, který získává energie ze vzduchu, vody nebo země. Odebere teplo na jedné straně a na druhé straně to teplo předá opět do vzduchu nebo vody. V případě našich dodávek se v drtivé většině jedná o čerpadlo vzduch/voda, které poznáte na první pohled, protože se u budovy vždy nachází zařízení podobné tomu znázorněnému výše.

Bedlivě pozorujeme a zaznamenáváme účinnost našich tepelných čerpadel. Sledujeme tzv. COP faktor a vše vyhodnocujeme on-line.

Nabízíme několik druhů tepelných čerpadel:

Kontaktní formulář