Inteligentní dům ID Kobra TRIO

Inovace Inteligentní dům ID Kobra TRIO

Uvádíme do výrobního programu společnosti rozšíření  systému inteligentní dům ID Kobra TRIO, který byl vyvinut v rámci projektu TRIO s podporou MPO a ve spolupráci s katedrou TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze. Součástí přípravy bylo vytvoření na základě dosavadních zkušeností předvídatelné modely instalací tak, aby při realizaci bylo možno menšími úpravami systém přizpůsobit specifikám zákazníka i když každá instalace je jedinečná.

Co vlastně na trhu nabízíme? Službu Správa budovy a Službu Kvalita prostředí. 


Co je součástí nabídky?

 • projekt a realizace komplexního systému řízení ID Kobra TRIO nejen v rozsahu MaR a TZB
 • řízení veškerých na trhu dostupných zdrojů tepla a chladu  a jejich implementace v konkrétní budově
 • řízení na trhu běžných VZT s měřením a řízením kvality vnitřního prostředí při vytápění, chlazení, větrání.
 • možnost individuálně řešit požadavek zákazníka na tepelnou pohodu i celkovou pohodu vnitřního prostředí v rámci zónové regulace s měřením a řízením kvality vnitřního prostředí (zahrnuje řízení všech typů vytápění, které mohou být řízeny strojově)
 • řízení a monitoring spotřeb energie a možností regulovat odběr dle okamžité ceny, zahrnuje FVE
 • monitoring spotřeby vody, šedé vody….
 • řízení osvětlení budovy s ohledem na venkovní i vnitřní podmínky- monitoring meteostanice
 • řízení zastínění s ohledem na různé vlivy venkovního i vnitřního prostředí
 • individuální měření Kvality vnitřního prostředí v rozsahu vybavení Měřící věže
 • vzdálený dohled jako služba pro řešení libovolných událostí v rozsahu systému ID Kobra TRIO

….. výčet není úplný, ale obsahuje vše, s čím jsme se na trhu od roku 2006 setkali v rámci požadavků inteligenci domu.

PRO KOHO JE SYSTÉM URČEN?

 • byty a rodinné domy libovolné velikosti, vybavením, technologiemi i požadavky
 • administrativní budovy libovolné velikosti a vybavením technologiemi
 • školy, koleje, nemocnice
 • objekty státní zprávy, kulturní zařízení
 • bytové, panelové domy s různými zdroji tepla
 • výrobní podniky, haly, sklady
 • další nespecifikované budovy se specifickými požadavky

 

Inteligentní Dům Kobra TRIO není pouze funkcí na úrovni systémů MaR, který však plně obsahuje.  Limitující pro řešení ID Kobra TRIO je také kromě ceny dostupnost a rychlost realizace. Cena celé realizace musí korespondovat s možnostmi a představami investora a musí poskytnout nástroje přinášející benefity, které nenabízí konkurence. Nástroje systému ID Kobra TRIO, které máme k dispozici umožňují vytvořit rozsáhlý systém s jasnou strukturou komunikace i řízení a s flexibilním přístupen k vyšším formám BMS.  Brutální akcelerací ve vyžití systému ID Kobra TRIO bylo rozšíření systému a vytvoření nové strategie nejen samotného řízení a sběru a vyhodnocení dat, ale i velmi rychlá a efektivní tvorba celého systému s prvky řízení a zároveň i vizualizace se zpětnou kontrolou konzistence všech vkládaných veličin.  Klíčové pro celý projekt Trio ID  a nasazení  v reálných instalací je možnost vytvoření sítě procesorů, prakticky bez omezení rozsahu a zajištění komunikace potřebné pro lokální řízení a přenos dat tak i pro meziprocesorové sdílení a přenos vybraných proměnných. Důležitá je rychlost, která je daná vysokorychlostní sběrnicí a dále periferiemi a jejich obsluhou.  Výsledkem výzkumu pohybu dat po sběrnici vedlo k potřebě  využít rozšíření počtu linek  každého procesoru na 3 s oddělením rychlých a pomalých přenosů.  Propojení všech procesorů, zajišťující potřebnou výkonost systému do LAN zajišťuje nejen spolupráci jednotek, ale také jednotný vzdálený přístup bez snížení rychlosti přístupu a jiných omezení. Reálné realizace musí kromě chytrého ID systému Kobra TRIO nabídnout i zajištění komunikace s technologiemi TZB a jinými (třeba systém osvětlení Dali). K tomu máme připravené drivery, které budou umět s technologiemi pracovat.

 

V rámci služby Kvalita vnitřního prostředí nabízíme individuální měření Měřící věží, která obsahuje 17 senzorů a umožňuje zmapovat kvalitu prostředí vybraného prostoru  v průběhu času.

 

Příklad měření kvality vnitřní prostředí v základní škole.


 

Příklad měření kvality vnitřní prostředí v kanceláři administrativní budovy

Kontaktní formulář