O nás

O nás

Petr Brůha

PETR BRŮHA

Jednatel, správa společnosti

Petr se zaměřuje na inovativní projekty v oboru inteligentní budovy a spolupráci se stavební fakultou ČVUT. Díky tomu zůstáváme na špičce vývoje v oboru a jakýkoliv požadavek nás nepřekvapí. 

Jakub Brůha

JAKUB BRŮHA

Jednatel, vedení společnosti

Pro Kubu jsou složité a velké projekty tou správnou výzvou. Posouvá se díky tomu dál stejně tak, jako posouvá celou společnost směrem dopředu. 

Jan Řanda

JAN ŘANDA

Jednatel, vedení společnosti

Honza je technickým mozkem celé společnosti a ve spojení s jeho architektonickým citem jsou nápady nadčasové stejně tak jako jeho přístup k řešení složitých projektů.

 

Bára Doležalová

BÁRA DOLEŽALOVÁ

Projektant, energetik 

Bára studuje v posledním ročníku magisterského studia na ČVUT energetiku. Projektování systémů automatizace, které se primárně starají o hospodaření s energiemi a řízení alternativních zdrojů energie, je pro ni dobrou volbou.

Lukáš Bálek

LUKÁŠ BÁLEK

Technický specialista

S Lukášem se nejčastěji setkáte v térenu. Má na starosti realizace a technické provedení díla do posledního detailu. Pokud zrovna nepracuje na nových projektech, stará se o stávající zákazníky a dělá pravidelný servis. 

Server Fakýr

TOMÁŠ KIŠARI

Technik MaR

Tomáš je součástí realizačního týmu a je vyškolen na montáže v oblasti elektro, vytápění a VZT. Dále provádí pravidelné servisní kontroly a zásahy.

 

Server Fakýr

FAKÝR SERVER

Pomocník 24/7

Dohlíží na všechny hotové projekty a vzdáleně je kontroluje, dělá reporty spotřeb a nákladů a vyhodnocuje rizika spojená s provozováním řízené technologie. Poskytuje zákazníkům podporu při používání dodaného systému.


Základní informace o firmě

Společnost Brand-Tech s.r.o. působí na trhu od roku 1997 (dříve ADP CZ, a.s.) a zabývá se dodávkami informačních a řídicích systémů, integrační činností při realizaci složitějších projektů a servisními pracemi v oblasti softwaru a hardwaru. Součástí dodávek jsou i odborná a uživatelská školení a následný komplexní servis.

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení problematiky úspory energie při vytápění budov pomocí inteligentního systému řízení. Regulace se týká jak běžných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tradiční paliva, tak alternativních energetických jednotek: tepelných čerpadel či solárních panelů. Aplikace je vhodná jak pro byty, rodinné domy, hotely i administrativní budovy.

Nabízené řešení “Inteligentní dům” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje na trvale se zvyšující ceny energií a je v souladu s účastí společnosti naprojektu Ministerstva průmyslu a obchodu “Trvalá prosperita” s názvem “Snižování energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení”. Odborné zázemí tohoto projektu zajišťuje další partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB. Know-how tohoto řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Strategie

  • Chceme být vaším partnerem, ne s vámi bojovat o peníze.
  • Chceme pro vás být partnerem, kterému důvěřujete a na kterého se můžete s radostí obrátit a to dlouhodobě.
  • V poradenství jsme k vám vždy upřímní, ačkoliv možná občas uslyšíte něco, co slyšet nechcete.
  • Náš hlavní nástroj je chytrý řídící systém, díky kterému propojujeme mnoho oborů lidského snažení a získáváme tak know-how, který konkurence jen tak rychle nezíská. Proto jsme schopni velice rychle a bez obchodní zaujatosti nabízet vhodná řešení.
  • Know-how spojíme s precizností, urputností a tahem na branku a snažíme se tak být vždy krok před konkurencí.
  • Umíme vyřešit složité, komplexní zadání. Máme zkušenosti z mnoha oborů a umíme tyto obory mezi sebou správně propojit. Kromě základních technických parametrů vycházíme hlavně z vašich konkrétních potřeb a požadavků, protože právě s vámi bude vaše budova či byt denně komunikovat.
  • Jsme malá firma, proto vám můžeme zaručit osobní přístup a pružné řešení problémů.

Naši partneři

versatile architekti

Od roku 2013 spolupracujeme s architektonickým ateliérem Versatile. V kooperaci jsme navrhli a zrealizovali mnoho projektů hlavně rezidenční výstavby.

odkaz na web

RESTYL logo

Pro společnost Restyl realizujeme projekty měření a regulace – MaR. V Libereckém kraji jsou naším obchodním i technickým zastoupením.  

odkaz na web

iQ Tec

iQTEC je náš dodavatel hardware a software. Naše zkušenosti a testování zase pomáhají při vývoji nové nadčasové elektroniky pro inteligentní budovy. 

odkaz na web


aqualtherm black system

Jsme partnerem na poli měření a regulace pro stropní vytápění a chlazení. Oboustranná spolupráce tento unikátní topný systém přináší i k našim zákazníkům domů.

odkaz na web

M-TECH Solar

S SOLAR SAVE řešíme veškeré fotovoltaické
a hybridní fotovoltaické elektrárny.
Od žádosti přes realizaci až po vyřízení dotace. 

odkaz na web

ADP logo

Za dlouholeté zkušenosti se systémem Kobra vděčíme naší mateřské společnosti ADP CZ, a.s. Společně stále realizujeme TZB pro budovy všech typů a velikostí.

odkaz na web


Specialisté z webu chcidotaci.com pro nás počítají energetické štítky a stavební dotace Zelená úsporám

odkaz na web

Vize

Chceme být technologickou společností, která je špičkou v oboru měření a řízení  alternativních zdrojů energií v budovách. Můžeme toho dosáhnout díky přesahu vědomostí a zkušeností do ostatních oborů, na které naše služby a řešení navazují.

Cíle

Cílem je udržitelný rozvoj společnosti. To nejde bez perfektně udělané práce, dobré komunikace se zákazníky a otevřenosti ke všem spolupracujícím stranám. 

Ceny

Koordinujeme projekční kanceláře, dodavatele technologií a montážní firmy. Projekt zakončujeme nasazením vlastní technologie “Inteligentní dům”. Integrací všech aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru můžeme nabídnout komplexní řešení za velmi příznivé ceny. Pro přesnou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Kontaktní formulář