O nás

O nás

Základní informace o firmě

Společnost Brand-Tech s.r.o. působí na trhu od roku 1997 (dříve ADP CZ, a.s.) a zabývá se dodávkami informačních a řídicích systémů, integrační činností při realizaci složitějších projektů a servisními pracemi v oblasti softwaru a hardwaru. Součástí dodávek jsou i odborná a uživatelská školení a následný komplexní servis.

Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení problematiky úspory energie při vytápění budov pomocí inteligentního systému řízení. Regulace se týká jak běžných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tradiční paliva, tak alternativních energetických jednotek: tepelných čerpadel či solárních panelů. Aplikace je vhodná jak pro byty, rodinné domy, hotely i administrativní budovy.

Nabízené řešení “Inteligentní dům” s obchodním názvem “Kobra®” reaguje na trvale se zvyšující ceny energií a je v souladu s účastí společnosti naprojektu Ministerstva průmyslu a obchodu “Trvalá prosperita” s názvem “Snižování energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení”. Odborné zázemí tohoto projektu zajišťuje další partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB. Know-how tohoto řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

Vize

Chceme být technologickou společností, která je špičkou v oboru měření a řízení  alternativních zdrojů energií v budovách. Můžeme toho dosáhnout díky přesahu vědomostí a zkušeností do ostatních oborů, na které naše služby a řešení navazují.

Cíle

Cílem je udržitelný rozvoj společnosti. To nejde bez perfektně udělané práce, dobré komunikace se zákazníky a otevřenosti ke všem spolupracujícím stranám. 

Strategie

  1. Nasloucháme potřebám zákazníků.
  2. Vytváříme řešení na základě požadavků a našeho přesvědčení.
  3. Pracujeme efektivně, chytře a řešíme vše do posledního detailu.
  4. Po dokončení projektu se dále staráme o spokojenost klienta. 
  5. Nepodléháme tlakům na tvorbu neověřených řešení.
  6. Jsme k našim zákazníkům loajální. 

Ceny

Koordinujeme projekční kanceláře, dodavatele technologií a montážní firmy. Projekt zakončujeme nasazením vlastní technologie “Inteligentní dům”. Integrací všech aktivit včetně vlastní výroby elektroniky a softwaru můžeme nabídnout komplexní řešení za velmi příznivé ceny. Pro přesnou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Vedení společnosti

Petr Brůha

Jakub Brůha


Jan Řanda

Montér měsíce

Lukáš Bálek

Kontaktní formulář