Smart Grid

Služby Smart Grid

Brand-Tech – schéma SmartGrid

Brand-Tech nabízí zastřešení celého projektu v rámci Smart Grid. Jsme schopni vám dodat veškeré požadované technologické prvky a celý projekt zrealizovat podle vašich představ. 

Smart Grids jsou komunikační sítě, které umožňují interaktivní spojení mezi distributorem a spotřebitelem elektrické energie v reálném čase. Systém tak dokáže pružně reagovat na poptávku energie nebo na aktuální zapojení možnosti výroby z alternativních zdrojů elektrické energie, což vede ke snížení emisí. Díky optimalizaci odběru energie může distributor nabízet výhodnější tarify elektrické energie. Výhodou aplikace Smart Grid je také to, že lze v síti rychle vyhledávat a následně odstranit poruchy.

Projekt vypracujeme dle následujících kroků:


  1. Analýza objektu - zmapujeme současnou situaci objektu, změříme příkony a výkony všech důležitých zařízení a ve spolupráci se stavební firmou prověříme technologické možnosti objektu a zdokumentujeme stav celé budovy. Navrhneme celý inteligentní řídící systém měření a regulace z pohledu Smart Grid a alternativních zdrojů energie včetně konkrétních technických a technologických prvků jako je kogenerační jednotka, fotovoltaická elektrárna či bateriové úložiště. V rámci elektromobility navrhneme také vhodné nabíjecí stanice na auta, motorky, kola či koloběžky, které poté monitorujeme a podle toho řídíme spotřebu.
  2. Projekční fáze -  zpracujeme veškerou podrobnou výkresovou a projekční dokumentaci řídícího systému, alternativních zdrojů energie, elektrických rozvodů a umístění nových prvků.
  3. Realizace - zrealizujeme a zkoordinujeme celý projekt Smart Grid včetně všech technologických prvků.
  4. Provoz - po potřebnou dobu budeme optimalizovat chod objektu a komunikovat se správcem distribuční sítě, aby vše bylo ekonomicky a energeticky optimální. Nabízíme také rozšíření služby v rámci spravování a kontroly provozu a jeho optimalizaci v delším časovém horizontu.

Kontaktní formulář