Rekuperace

Slovník pojmů / Rekuperace

Rekuperace

Řízené větrání s rekuperací tepla - zkráceně rekuperace nebo také zpětné získávání tepla - je proces, při kterém venkovní čistý vzduch prochází rekuperačním výměníkem do objektu a teplý odpadní vzduch stejným výměníkem objekt opouští.

Vzdušniny jsou od sebe odděleny, ale předají si navzájem teplo, a tak se tepelná energie z odpadního vzduchu využije pro předehrev nového čistého vzduchu. Účinnost při pasviní rekuperaci může dosahovat až 90% v závislosti na typu instalovaného výměníku. Existuje několik druhů - deskový křížový výměník, deskový protiproudý výměník, rotační výměník a entalpický výměník. Pro maximýlní využití energie obsažené v odpadním vzduchu se využívá aktivní rekuperace, která je úspornější, avšak pořizovací cena je vyšší než u pasivní rekuperace.

Do místnosti nainstalujeme senzory kontrolující kvalitu vzduchu (CO2 a VOC), které vzduch kontrolují a automaticky ho dle potřeby mění. Zajistíme tak zdravé vnitřní prostředí v rodinném domku, administrativní budově i ve škole.

Koncetrace CO2 a VOC značně ovlivňuje to, jak se v místnosti cítíme - únava, bolest hlavy a zhoršené soustředění. Náš systém Kobra kvalitu vzduchu kontroluje a automaticky vše přizpůsobí tak, abyste vy nemuseli.

ukázka z aplikace Kobra - nastavení rekuperace v domě

Kontaktní formulář