COP

Slovník pojmů / COP

Coefficient Of Performance = topný faktor = K faktor = účiník = kolikrát více energie zařízení vyrobí než spotřebuje.

Topný faktor je poměr mezi vyrobenou a spotřebovanou energií. U tepelných čerpadel je COP často rozhodujícím ukazatelem. Je ale velmi důležité za jakých provozních podmínek se topný faktor měří. Jelikož COP během roku kolísá, může být směrodatnější řídit SCOP (sezónní průměrný topný faktor). Narozdíl od COP, který vyjadřuje provozní efektivitu tepelného čerpadla pouze pro jednu kombinaci provozních podmínek, SCOP udává souhrnnou efektivitu na základ průměru měnících se podmínek během celého roku.

Kontaktní formulář