Poradenství při výběru technologie

Služby Poradenství při výběru technologie

Hlavním produktem naší společnosti je dodávka systémů automatizace budov (Kobra systém) a poradenství s tím spojené. Díky sledování všech zdrojů energie, které jsou pod námi instalovanými systémi připojeny a měřeny, vidíme jejich účinnost v každém momentě. 

Proto máme přehled o jednotlivých výrobcích a jejích modelech a můžeme zákazníkovi doporučit pro jeho realizaci vhodný zdroj tepla, který bude odpovídat plánované investici. 

Proč si od nás nechat poradit?

Jsme nezávislá společnost, která realizuje TZB (Technické zařízení budov) v součinnosti se systémem MaR – měření a regulace. Naším cílem je bez ohledu na výrobce a cenu doporučit a realizovat taková zařízení a systémy, která minimálně zatěžují jak uživatele, tak i nás jako dodavatele. Například  poruchami technologií, složitostí ovládání či nespolehlivostí  komunikace.  To je důvod, proč hlavním produktem naší společnosti je dodávka systému Kobra  (MaR a automatizace budov) a poradenství s tím spojené. Díky řízení všech zdrojů energie, ale i dalších technologií, které jsou pod námi instalovanými systémy monitorovány a měřeny, sledujeme provoz, závady, ale také energetickou účinnost v každém momentě jejich chodu.

Díky tomu máme jedinečné informace o provozu jednotlivých výrobků různých výrobců a můžeme zákazníkovi doporučit pro jeho realizaci ty nejlepší technologie, které budou odpovídat plánované investici.  

 

Používáme vlastní řídicí systém Kobra, díky kterému jsme schopni poskytnout neomezené funkce a dlouhodobou podporu přímo od výrobce.

Chcete vybrat správnou technologii pro Váš dům?

Napište nám

Slovník pojmů

Kontaktní formulář